Lokalne volitve 2018

datum: 08.10.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Lokalne volitve 2018

csm_LV2018_pasica_95bfb3fa27

 

 

 

 

------------------------------------------
13. 7. 2018, so bile razpisane redne lokalne volitve 2018, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.
------------------------------------------
------------------------------------------
 

- Obvestilo volivcem glede predčasnega glasovanja, glasovanja po pošti in glasovanja na domu

   *PREDČASNO GLASOVANJE

Predčasno glasovanje bo potekalo v avli Kulturne dvorane, Glavni trg 15, Vipava

 

   *GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (14. 11. 2018).

      - Obrazec - IZJAVA-Glasovanje na domu
 

   *GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (7. 11. 2018).

      - Obrazec - IZJAVA-Glasovanje po pošti
------------------------------------------

 

Razpisi
- Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Ur. l. RS, št. 48/2018)
- Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 53/2018)

- Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Vipava

 

Pozivi

- Poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2018
- Predlog za člana volilnega odbora
- Izjava kandidata za člana volilnega odbora

- Volilni odbori - Pravne podlage in pojasnila

 

Odloki
- Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 45/2014)

- Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 33/2014)

- Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 58/2018)

 

Sklepi
- Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 32/2015)

- Sklep o imenovanju tajnika in namestnika tajnika Občinske volilne komisije Občine Vipava

- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava za volilno leto 2018

- Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev kandidaturi za župana v občini Vipava za lokalne volitve 2018 (Poročilo o izidu volitev iz leta 2014 - Iz poročila izhaja podatek o številu oddanih glasov za župana, ki je podlaga za sprejem ugotovitvenega sklepa.)

- Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor skupine volivcev pri določanju liste kandidatov za člane občinskega sveta občine Vipava za lokalne volitve 2018

- Sklep o določitvi volišč in njihovih območij

 

Drugo
- Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov ter redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju občine Vipava, ki bodo 18. novembra 2018

 

Zakonodaja

- Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)

- Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ)

- Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)

- Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2)

 

Povezave
Ministrstvo za notranje zadeve
Državna Volilna Komisija
Volilna in referendumska zakonodaja

Volilna in referendumska kampanja

Najbolj pogosta vprašanja in odgovori v povezavi z ZVRK

 

 

Obrazci
- Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 47/2018)  

Seznam zaupnikov kandidata oziroma list kandidatov (47. člen ZLV)

______

1. Obrazci za kandidiranje za Župana

      ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

LV-1-podpora kandidaturi za župana

OBR_LV-4_kandidatura_župan ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

OBR_LV-5-soglasje_župan

OBR_LV-9-zapisnik politična stranka_zupan.doc

OBR_LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo-listo kandidatov za lokalne volitve

OBR_LV-14 - potrdilo vlozitev kandidature_Župan

OBR_LV-16 - Volilna kampanja_Obvestilo o organizatorju VK

Seznam zaupnikov kandidata oziroma list kandidatov (47. člen ZLV)

______

2. Obrazci za kandidiranje za člane Občinskega sveta

      ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

LV-2 - podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

OBR_LV-7_kandidatura_obćinski svet_proporcionalni sistem ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

OBR_LV-8_soglasje kandidata_občinski svet

OBR_LV-11_zapisnik_politična stranka_občinski svet_proporcionalni sistem

OBR_LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo-listo kandidatov za lokalne volitve

OBR_LV-15 - potrdilo o vlozitvi kandidature_občinski svet

OBR_LV-16 - Volilna kampanja_Obvestilo o organizatorju VK

Seznam zaupnikov kandidata oziroma list kandidatov (47. člen ZLV)

______

3. Obrazci za kandidiranje za člane Svetov Krajevnih skupnosti

      ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

Obrazec KS-1 - Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki so jo določili volivci s podpisovanjem ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

Obrazec KS-2 - Soglasje kandidata za člana KS

Obrazec LV-6 KS - Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki jo je določila politična stranka ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

Obrazec LV-10 KS - Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo(e) za člane sveta Krajevne skupnosti

OBR_LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo-listo kandidatov za lokalne volitve