Lokalne volitve 2018

datum: 09.08.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Lokalne volitve 2018

csm_LV2018_pasica_95bfb3fa27

 

 

 

 

------------------------------------------
13. 7. 2018, so bile razpisane redne lokalne volitve 2018, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.
------------------------------------------
------------------------------------------
 

Razpisi
- Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Ur. l. RS, št. 48/2018)
- Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 53/2018)

 

Odloki
- Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 45/2014)

 

Sklepi
- Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 32/2015)

 

Obrazci
- Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 47/2018)  

______

1. Obrazci za kandidiranje za Župana
LV-1-podpora kandidaturi za župana
______

2. Obrazci za kandidiranje za člane Občinskega sveta
LV-2 - podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta
______