Nadaljevanje gradnje kanalizacije in začetek z gradnjo kanalizacije Slap 2. faza

datum: 13.09.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Občina Vipava nadaljuje z gradnjo kanalizacije in  začenja z gradnjo kanalizacije Slap 2 faza.

V okviru investicije bo zgrajeno 1.600 m fekalne kanalizacije, 400 m meteorne kanalizacije in zgrajeni dve črpališči.

 

Območje gradnje je vidno na priloženi situaciji.

Za izvedbo del je podpisana pogodba z podjetjem Pondus d.o.o..

Dela bodo predvidoma končana do jeseni 2019.

 

Na vpogled je na voljo sledeča projektna dokumentacija:

- Vodilna mapa_projektant_kanalizacija Slap 2 faza

- Tehnično poročilo_kanalizacija Slap 2 faza

- Situacija_kanalizacija Slap 2 faza

 

Krajane naprošamo za razumevanje in strpnost v času gradnje.

 

Občina Vipava