Na vsebino
Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 8

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava, ki bodo 18. 11. 2018

datum: 31.07.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Na podlagi prvega odstavka 110. člena in prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17)

 

RAZPISUJEM redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava 

 

1. člen 

Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti: Erzelj, Goče, Gradišče pri Vipavi, Lozice, Lože, Manče, Podnanos, Podraga, Slap, Vipava in Vrhpolje, se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.

2. člen 

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

3. člen 

Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.

 

Št. 0410-0001/2018-1

Vipava, dne 31. julija 2018

 

Župan 

Občine Vipava 

mag. Ivan Princes l.r.