Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava, ki bodo 18. 11. 2018

datum: 31.07.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Na podlagi prvega odstavka 110. člena in prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17)

 

RAZPISUJEM redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava 

 

1. člen 

Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti: Erzelj, Goče, Gradišče pri Vipavi, Lozice, Lože, Manče, Podnanos, Podraga, Slap, Vipava in Vrhpolje, se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.

2. člen 

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

3. člen 

Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.

 

Št. 0410-0001/2018-1

Vipava, dne 31. julija 2018

 

Župan 

Občine Vipava 

mag. Ivan Princes l.r.