Na vsebino
Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 13

Razpis ponovnih volitev za dva člana Sveta Krajevne skupnosti Podnanos v Občini Vipava

datum: 25.10.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Glavni trg 15

5271 Vipava

 

Številka: 0410-0001/2018-2

Datum:   25.10.2018

 

Na podlagi 95. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) Občinska volilna komisija Občine Vipava

 

RAZPISUJE ponovne volitve za dva člana Sveta Krajevne skupnosti Podnanos v Občini Vipava

1.

Razpišejo se ponovne volitve za dva člana Sveta Krajevne skupnosti Podnanos, na volišču št. 011  - Kulturni dom Janka Premrla – Vojka.

2.

Ponovne volitve se opravijo v nedeljo, dne 2. decembra 2018.

3.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 29. oktober 2018.

4.

Za izvedbo ponovnih volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Vipava.

 

Predsednik Občinske volilne komisije
Marjan Stopar l.r.