Na vsebino
Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 7

Ponovne volitve za dva člana Sveta Krajevne skupnosti Podnanos v Občini Vipava

datum: 04.12.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

 


Občinska volilna komisija Občine Vipava obvešča krajane Krajevne skupnosti Podnanos, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Podnanos vloženih premalo list kandidatur oz. kandidatov, zato je Občinska volilna komisija razpisala ponovne volitve za dva člana sveta Krajevne skupnosti Podnanos (Uradni list RS, št. 68/2018), ki bodo v nedeljo, 2. 12. 2018.

--------------------------------------

- Poročilo o izidu glasovanja na ponovnih volitvah dveh članov Sveta Krajevne skupnosti Podnanos, 2. decembra 2018

 

--------------------------------------
--------------------------------------

Občinska volilna komisija Občine Vipava javno objavlja Seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov za ponovne volitve za dva člana sveta Krajevne skupnosti Podnanos v občini Vipava (umik podatkov izveden skladno s sodbo Upravnega sodišča RS, št. I U 2229/2011-9 z dne 28. 3. 2013, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07 - UPB) in Splošno uredbo o varstvu podatkov - GDPR), ki bodo v nedeljo, 2. 12. 2018.

Predsednik Občinske volilne komisije

Marjan Stopar, l.r.

--------------------------------------

--------------------------------------

 

- Obvestilo volivcem glede predčasnega glasovanja, glasovanja po pošti in glasovanja na domu:

   *PREDČASNO GLASOVANJE

Predčasno glasovanje za ponovne volitve dveh članov v Svet Krajevne skupnosti Podnanos, ki bodo 2. 12. 2018, bo potekalo v sredo, 28. 11. 2018, med 7. in 19. uro.

Sedež volišča za predčasno glasovanje je v avli Kulturne dvorane, Glavni trg 15, Vipava.

 

   *GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (28.11.2018).

      - Obrazec - IZJAVA-Glasovanje na domu
 

   *GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (22.11.2018).

      - Obrazec - IZJAVA-Glasovanje po pošti
------------------------------------------

------------------------------------------

Razpis volitev:

Ponovne volitve za dva člana Sveta Krajevne skupnosti Podnanos v Občini Vipava

------------------------------------------

Rok za vložitev kandidatur je ponedeljek, 12.11.2018 do 15. ure.

------------------------------------------

Obrazci za kandidiranje za člane Svetov Krajevnih skupnosti:

      ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

Obrazec KS-1 - Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki so jo določili volivci s podpisovanjem ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

Obrazec KS-2 - Soglasje kandidata za člana KS

Obrazec LV-6 KS - Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti, ki jo je določila politična stranka ( Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe )

Obrazec LV-10 KS - Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo(e) za člane sveta Krajevne skupnosti

OBR_LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo-listo kandidatov za lokalne volitve