Na vsebino
Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13

Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vipava za leto 2019

datum: 28.12.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

 

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Vipava (Ur. list RS, 42/2011, 73/2014 in 20/2017) in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava (Ur. list RS št. 87/2016) je župan Občine Vipava sprejel

 

UGOTOVITVENI SKLEP o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vipava za leto 2019

 

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za odmerno leto se revalorizira s količnikom, ugotovljenim na podlagi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS, za obdobje prvih enajst mesecev pred letom za katero se nadomestilo odmerja. Količnik znaša 1,02 %.

 

2. člen

Ugotovi se, da na dan sprejetja tega sklepa revalorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vipava za leto 2019 znaša 0, 0001929 EUR.

 

3. člen

Revalorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vipava za leto 2019 se uporablja od 1. 1. 2019.

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Vipava.

 

Številka: 007-6/2016-3

Datum: 27.12.2018

 

ŽUPAN

Goran Kodelja