Na vsebino
Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 18

Obvestilo - Vplačevanje turistične in promocijske takse

datum: 09.01.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

 

OBČINA VIPAVA

Občinska uprava

 

Številka: 423-1/2019-1

Datum: 9.1.2019

 

Zadeva: PLAČILO TURISTIČNE TAKSE (Obvestilo)

Občinski svet Občine Vipava je na 30. redni seji dne 7. 6. 2018 sprejel Odlok o turistični taksi v Občini Vipava, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/2018.

Do dne 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje v višini 1,27 evra, in se jo vplačuje na star račun (v januarju 2019 za zaračunano v decembru 2018).

Do 31. 12. 2018 veljajo tudi oprostitve plačevanja turistične takse:

– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice

– turistično takso v višini 50 % plačujejo turisti v kampih.

 

Od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.

Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu.

Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,60 eura.

Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse- 0,40 eura.

SKUPAJ 2,00 eura.

 

Za opravljene nočitve od 1.1.2019 se vplačuje turistično in promocijsko takso
na nov račun SI56 0133 6845 0000 006 z nazivom Turistična in promocijska taksa-Občina Vipava.

Nov račun ne zahteva sklica.

Nakazilo za TT in PT za tekoči mesec se izvrši z enim plačilnim nalogom, ker na UJP vsako nakazilo avtomatsko razdelijo na podračun Turistična taksa - Občine Vipava in podračun Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma - Slovenska turistična organizacija.

 

Silvana Vitežnik

Višja svetovalka I