Na vsebino
Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17

Razpis za odkup digitalnih fotografij za promocijske potrebe Zavoda za turizem TRG Vipava

datum: 28.03.2019

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Zavod za turizem TRG Vipava, objavlja:

 

Razpis za odkup digitalnih fotografij za promocijske potrebe Zavoda za turizem TRG Vipava

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA je izbor najmanj tridesetih (30) barvnih fotografij za namen turistične promocije Občine Vipava.

 

2. NAROČNIK: Zavod za turizem TRG Vipava, Glavni trg 1, 5271 Vipava.

 

3. POGOJI: Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali društva. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z maksimalno 10 barvnimi digitalnimi fotografijami. Fotografije ne smejo biti še nikjer javno objavljene oziroma uporabljene v komercialne namene. Fotografija lahko vsebuje posnetke oseb izključno, če posamezne osebe na fotografiji niso prepoznavne oz. se oseba na fotografiji strinja z objavo.

Na fotografijah naj bo prikazana turistična ponudba Občine Vipava, ki zajema:

  • Vinsko – kulinarično ponudbo (krožnike s tipičnimi vipavskimi jedmi, ljudi pri obedu, tipične vipavske vinske kleti,…),
  • Športno – rekreativno ponudbo (pohodništvo, kolesarjenje, plezanje, vodni športi,…)
  • Motivi mesta Vipava
  • Podeželje občine Vipava (posamezne vasi, panorame, detajli, naravne in kulturne znamenitosti na podeželju)
  • Prireditve (športne, vinsko-kulinarične, etnološke,…)
  • Tipično vipavsko sadje (grozdje, marelice, breskve, kaki, češnje)
  • Tipična vipavska opravila (trgatev, obiranje češenj,…)

Fotografije naj zajemajo vse 4 letne čase. Fotografije naj bodo v jpg. Ali jepg. obliki, v resoluciji 300 dpi ali višje, v velikosti formata 3:2 ali 3:4 (ležeče ali pokončne).

Vsaka fotografija mora biti označena z imenom in priimkom avtorja ter naslovom fotografije, na način: 01 _Ime _ Priimek_naslov fotografije.jpg

Na fotografije ni dovoljeno dodajati podpisa avtorja ali logotipa.

Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami je dovoljena v mejah,
ko s posegi ne vpliva na vsebino fotografije.

 

4. ODKUPNA CENA IN AVTORSTVO: Cena za odkup posamezne fotografije je 50 € bruto za fotografijo. Avtor na Zavod za turizem TRG Vipava z avtorsko pogodbo prenese materialne avtorske pravice do distribuiranja, reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, predelave, elektronske shranitve in prenašanja naprej. Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice. Prenos avtorskih pravic je izključni, brez vsebinskih, časovnih, prostorskih in drugih omejitev. Avtor se z oddajo fotografij strinja s temi pogoji. Udeleženci z oddajo fotografij naročniku zagotavljajo, da so avtorji predloženih fotografij in kot taki izključni imetniki avtorskih pravic in da na teh fotografijah ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih oseb.

 

5. ROK ZA PREDLOŽITEV IN NAČIN ODDAJE: Avtor odda največ 10 digitalnih fotografij do 15. aprila 2019 na el. naslov: vipava@vipavskadolina.si Za dodatna pojasnila: Maja Hladnik, tel: 05 368 70 41, e-naslov: hladnik@vipavskadolina.si ali Urška Grmek, tel: 05 368 70 40, e-naslov: urska.grmek@vipavskadolina.si

 

6. IZBOR FOTOGRAFIJ: bo opravila posebna delovna skupina in v roku 30 dni po zaključku razpisa obvestila avtorje. Zavod za turizem TRG Vipava se obvezuje, da neizbranih fotografij ne bo uporabil za noben drugi namen.

 

Zavod za turizem TRG Vipava