Na vsebino
Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 6

VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih

datum: 21.05.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

 

VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih

InterregItaliaSlovenijaVISFRIM

 

SPLOŠNO:

Področje: Okolje

Program: Interreg Slovenija - Italija

Prednostna lestvica: Ciljni razpis za strateške projekte št. 5 - Prednostna os 3 6f - Strateška tema direktiva o poplavah

Viri sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

Višina sofinanciranja: 100.300,00 €

Status - faza: V teku

Višina sredstev: 118.000,00 €

Začetek: 1. 1. 2019

Predviden zaključek: 31. 12. 2021

W: www.ita-slo.eu/sl/visfrim

 

PREDSTAVITEV:
V projekt Visfrim je vključenih 11 partnerjev. Na Italijanski strani so v projekt vključeni štirje partnerji, na Slovenski strani sedem partnerjev. Vodilni partner je Autorita di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali iz Benetk.

Pridobljena finančna sredstva v okviru projekta bo Občina Vipava namenila izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo inovativnih protipoplavnih ukrepov na območju reke Vipave in njenih pritokov.

 

REZULTATI:
Izdelana projektna dokumentacija.

 

CILJI:
Varnost pred poplavami.

 

PODATKI VREDNOSTI CELOTNEGA PROJEKTA:

Vrednost projekta: 2.940.441,15 €

Prispevek ESRR: 2.499.374,96 €

Občina Vipava: 118.000 € (sofinanciranje EU 100.300,00 € + lastna sredstva 17.700,00 €)

 

PARTNRJI PROJEKTA:

LP: Autorita’ di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (Urad za vodno območje Vzhodnih Alp)

1. Città metropolitana di Venezia (Metropolitansko območje Benetk)

2. Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

3. Dežela Veneto - Direkcija za varovanje tal

4. Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije – Direkcija za vode

5. Agencija Republike Slovenije za okolje

6. Občina Miren-Kostanjevica

7. Mestna občina Nova Gorica

8. Občina Postojna

9. Občina Šempeter-Vrtojba

10. Občina Vipava