Informacije javnega značaja o postopkih javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v letu 2019