Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 10

Javni natečaj za izbor Županovega vina Občine Vipava 2019/2020

datum: 23.08.2019

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Javni natečaj za izbor Županovega vina Občine Vipava 2019/2020

 

 

1. PREDMET JAVNEGA NATEČAJA je izbor Županovega vina Občine Vipava od septembra 2019 do septembra 2020.

 

 

2. POGOJI IN MERILA:

Pogoji natečaja:

Na natečaju lahko sodelujejo registrirani vinarji, vinogradniki in vinske kleti (v nadaljevanju: sodelujoči):

- s stalnim prebivališčem v Občini Vipava;

- ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina pri pristojnem upravnem organu;

- ki imajo dovoljenje za stekleničenje vina;

- katerih grozdje – vino je izključno iz Vipavskega vinorodnega okoliša;

- ki lahko ponudijo v odkup najmanj 100 steklenic (0,75 l) prijavljenega vina in razpolagajo z najmanj 500 litri prijavljenega vina;

- ki soglašajo z odkupno ceno največ  5,50€ + DDV  za vsako opremljeno steklenico vina s strani Občine Vipava (končni izdelek, velja za vse prijavljene vzorce);

- ki imajo urejeno blagovno znamko na trgu.

 

Vsak sodelujoči lahko na natečaj prijavi največ dva vzorca vina zvrsti belih vipavskih sort (pinela, zelèn, rebula, malvazija, rizling...) ne glede na letnik trgatve.

 

Vina bo ocenjevala strokovna ocenjevalna komisija v primerno toplih in svetlih prostorih, ohlajena bodo na idealno degustacijsko temperaturo ter razvrščena glede na posamezno kategorijo vina po barvi, aromatiki in preostanku nepovretega sladkorja. Vsak ocenjevalec bo imel svoj ločen prostor, kjer ga nihče ne bo oviral pri samostojnem delu. Dnevna norma degustacije vzorcev je max. 60 vzorcev vin.

 

Merila natečaja:

Za ocenjevanje vina se bo uporabil ocenjevalni sistem po 100-točkovni metodi, ki jo predlagajo Mednarodna organizacija za trto in vino (O.I.V.), Mednarodna zveza enologov (U.I.OE.) in Svetovna Federacija velikih mednarodnih ocenjevanj (FMGCIVS).

Ocenjevanje po natečaju zadošča vsem merilom navedenih mednarodnih institucij in ga bo izvedla več članska ocenjevalna komisija v degustacijskem prostoru. Člane ocenjevalne komisije imenuje Zavod za turizem TRG Vipava. Nihče izmed članov ocenjevalne komisije ne sme sodelovati z lastnimi vini ali vini svoje družine, v tem primeru bo Zavod za turizem TRG Vipava imenoval drugega člana komisije.

 

TABELA TOČKOVANJA:

 

lastnost

ponder

točk

Skupaj točk

VIDEZ

Bistrost in barva (od 1 do 10)

1x

10

10

VONJ

Čistost, finost vonja

Intenzivnost vonja

Tipičnost vonja

1x

1x

1x

10

10

10

30

OKUS

Kvaliteta, ravnovesje

Intenzivnost, pookus

Tipičnost okusa

2x

1x

1x

20

10

10

40

SPLOŠNI VTIS

Splošna harmonija

1x

20

20

 

Vsak prijavljen vzorec vina lahko doseže največ 100 točk.

Vino je izločeno, če ga trije člani komisije ocenijo s 65,00 ali manj točkami in na ocenjevalnem listu navedejo vzrok izločitve.

 

Pred začetkom ocenjevanja in pred vsako novo kategorijo vin se ocenjevalci uskladijo z enim uravnalnim vzorcem.

 

Opisno ocenjevanje vin bo potekalo vzporedno na posebej pripravljenih ocenjevalnih listih za posamezno kategorijo vin. Vsak ocenjevalec bo opisal videz, vonj, okus in končno harmonijo vina, kar bo še dodatna motivacija za poglobljeno analizo vinske kakovosti.

Opis vina je dragocena informacija, ki bo vinarju povedala, kako je njegovo vino zaznala skupina ocenjevalcev.

 

Predsednik komisije pregleduje posamezne ocenjevalne liste in ugotavlja ter primerja pripombe članov komisije. V primeru večjega odstopanja med posameznimi ocenami lahko določi tudi ponovno ocenitev dotičnega vzorca. Ocenjevanje vzorca se ponovi (druga steklenica) tudi v primeru zaznave vonja po zamašku ali kakšni drugi napaki. Predsednik ocenjevalne komisije koordinira delo komisije ter skrbi za nemoten potek ocenjevanja.

 

 

3. NAGRADE IN NJIHOVE VREDNOSTI:

 

Vino, ki mu bo komisija dodelila najvišje število točk, bo nagrajeno z nazivom ŽUPANOVO VINO OBČINE VIPAVA ZA LETO 2019/2020, ki ga bo sodelujoči lahko uporabil za svoje promocijske namene.

 

Na podlagi doseženega števila točk se ostalim sodelujočim na natečaju podeli naslednja priznanja:

- zlato odličje prejmejo sodelujoči, katerih ocena za vzorec je dosegla 85 ali več točk ocene vseh ocenjevalcev;

- srebrno odličje prejmejo sodelujoči, katerih ocena vzorca je dosegla od 82 do 84,99 točk ocene vseh ocenjevalcev;

- bronasto odličje prejmejo sodelujoči, katerih ocena vzorca je dosegla od 75 do 81,99 točk ocene vseh ocenjevalcev.

 

Sodelujoči na natečaju, ki bodo dosegli od 65,01 do 74,99 točk, bodo prejeli zahvalo za sodelovanje na natečaju ŽUPANOVO VINO OBČINE VIPAVA ZA LETO 2019/2020.

 

Občina Vipava zagotovi dobitniku naziva 150 kom posebnih etiket ŽUPANOVO VINO, ki bodo prilepljene na steklenico. Na željo in stroške dobitnika naziva lahko enako etiketo nosijo vse steklenice prijavljenega vina. Stroške dodatnega števila etiket si krije dobitnik naziva sam. Na njegovo željo in lastne stroške se lahko nagradni naziv vključi v lastno etiketo.

 

Občina Vipava bo za protokolarne in promocijske namene odkupila najmanj 100 steklenic po 0,75 l ŽUPANOVEGA VINA  (končna embalaža) opremljenih z etiketo pridelovalca in nalepko Županovo vino 2019. Županovo vino 2019/2020 (odkupljeno s strani Občine Vipava) skladišči pridelovalec do porabe vseh odkupljenih zalog.

Pred odkupom ŽUPANOVEGA VINA 2019/2020 se opravi organoleptična kontrola istovetnosti vina z nagrajenim vzorcem. V primeru ugotovljenega odstopanja, bo Občina Vipava odkupila vino, ki bo glede na zbrano število točk na ocenjevanju na drugem mestu. V tem primeru dobitnik naziva le tega izgubi in se ga dodeli drugo uvrščenemu. Vino mora imeti na dan prodaje veljaven analizni izvid za promet.

 

Poleg naziva ŽUPANOVO VINO 2019/2020, odkupa najmanj 100 steklenic po 0,75 l in 150 kom etiket prejme dobitnik naziva tudi:

- razstavni kotiček v prostorih Zavoda za turizem TRG Vipava za obdobje enega leta,

- možnost prodaje v vinoteki Vipava,

- posebno priznanje v trajno last.

Občina Vipava se lahko odloči za odkup steklenic vina tudi ostalih sodelujočih vinarjev, ki naziva ŽUPANOVO VINO 2019/2020  ne bodo prejeli, predvsem zaradi vpliva vremenskih okoliščin na pridelek.

 

 

4. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAV:

 

Sodelujoči prijavijo svoje vzorce vina izključno s prijavnico na javni natečaj, ki je priloga te dokumentacije. Vina morajo biti donegovana, ni pa nujno, da so tudi že končno ustekleničena. Vzorec (po sorti in letniku) obsega karton po 6 steklenic vina po 0,75 l od tega 4 steklenice z originalno etiketo in 2 steklenici brez etikete. Analitične podatke o posameznem vzorcu vina sodelujoči navede v prijavnici.

 

Izpolnjeno prijavnico morajo sodelujoči skupaj z vsemi obveznimi vzorci dostaviti na Zavod za turizem TRG Vipava, Glavni trg 1, 5271 Vipava, 31. avgusta 2019, v času uradnih ur. Upoštevane bodo vse popolne prijave (prijavnica in vzorci vina), ki bodo prispele pravočasno. Prijave morajo sodelujoči oddati z oznako »ŽUPANOVO VINO 2019/2020«.

S podpisom prijavnice sodelujoči potrjuje in sprejema pogoje in merila javnega natečaja.

 

Predsednik komisije bo poskrbel za dvig vzorcev (2 steklenici vsakega prijavljenega vzorca) na Zavodu za turizem TRG Vipava in dostavo na lokacijo ocenjevanja ter za anonimno izvedbo ocenjevanja. Preostale steklenice (10 steklenic vsakega prijavljenega vzorca) bodo razstavljene, vino pa se bo ponudilo za degustacijo na ostalih promocijskih dogodkih Občine Vipava.

 

 

5. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA:

 

Zmagovalec bo o odločitvi ocenjevalne komisije seznanjen javno 15. septembra 2019, na zaključni prireditvi organizirani s strani Občine Vipava, ki bo v sklopu dogodka Vipavske trgatve. Vsi ostali sodelujoči natečaja bodo o odločitvi ocenjevalne komisije pisno obveščeni v roku 8 dni od razglasitve zmagovalca.

 

 

6. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO DOKUMENTACIJO

 

Dokumentacija in prijavnica je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav na voljo na spletni strani Občine Vipava, zainteresirani sodelujoči pa jo lahko v času obratovalnih ur dvignejo tudi na TIC-u, Glavni trg 1, 5271 Vipava. Dodatne informacije dobijo sodelujoči na Turistično informacijskem centru Vipava, tel. 05/368 70 41 ali 051/ 215 226.

 

Dokumentacija Javnega natečaja za izbor Županovega vina Občine Vipava za leto 2019/2020 (*.pdf / *.docx)