Na vsebino
Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 1

Promet v drevoredu bo umirjal prikazovalnik hitrosti

datum: 16.09.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Promet v drevoredu bo umirjal prikazovalnik hitrosti

 

Občina Vipava je, v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa in podjetjem Intermatic d.o.o., na za pešce nevarnem odseku regionalne ceste v Vipavi, postavila prikazovalnik hitrosti »Vi vozite«, ki ga je na razpisu prejela v desetmesečni brezplačni najem.

AVP-22-avg-2019 (48 of 65)Javna agencija RS za varnost prometa je, v sklopu projekta Skupaj za večjo varnost – Namestitev prikazovalnikov hitrosti “Vi vozite” 2019, pripravila razpis, na katerem je bila Občina Vipava s prijavo uspešna in v brezplačno 10 mesečno uporabo prejela prikazovalnik hitrosti.

V projektu sodelujeta podjetji Intermatic d.o.o. in Sipronika d.o.o., ki sta prikazovalnike hitrosti prispevali.

Na letošnji razpis se je prijavilo 41 občin. Prednost pri izbiri so imele občine z izpostavljenimi in prometno nevarnimi mesti, kjer poteka šolska pot in kjer je visoka stopnja zabeleženih prometnih nesreč ter mesta s pogosto prekoračitvijo hitrosti in visokim povprečnim letnim dnevnim prometom.

Prehitra vožnja je, kljub pogostim preventivnim akcijam in opozarjanju vseh institucij, ki delajo na področju preventive, žal še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami tudi na regionalnih cestah v naseljih.

Zato smo prikazovalnik hitrosti namestili v lipovem drevoredu v Vipavi, kjer veliko voznikov ne upošteva prometne signalizacije in vozi nad dovoljeno hitrostjo ter s tem ogroža varnost udeležencev v prometu, kar izkazuje tudi zgodovina prometnih nesreč na tem območju.

Poseben razlog za izbor lokacije je tudi prisotnost prehoda za pešce, ki ga, za prečkanje regionalne ceste uporabljajo gimnazijci ŠGV, varovanci Centra starejših Pristan, uporabniki nogometnega igrišča s parkiriščem oziroma vsi, ki prehod koristijo za komunikacijo z jedrom naselja.

Na to območje želimo voznike še dodatno opozoriti s prikazovalnikom hitrosti, saj verjamemo, da bo le-ta prispeval k umiritvi prometa in s tem povečal varnost prometnih udeležencev, predvsem pešcev, ki cesto vsakodnevno prečkajo in so tako dnevno izpostavljeni potencialni nevarnosti.

Prepričani smo, da so prikazovalniki hitrosti, učinkovito preventivno sredstvo, do voznikov pa tudi prijazen ukrep za umirjanje hitrosti, ki je kratkoročno dokazano tudi najbolj učinkovit, zato želimo na ta način pri voznikih vzpodbuditi vest, da moramo biti za volanom odgovorni, upoštevati predpisano hitrost in ravnati previdno, saj vemo, da je na cestah preveč žrtev prometnih nesreč.

Na ta način smo vozniki seznanjeni s hitrostjo vožnje, za zgledno vožnjo pohvaljeni oziroma v nasprotnem primeru opozorjeni, da hitrost prilagodimo in tako prispevamo k večji prometni varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

S prikazovalnikom hitrosti se istočasno tudi zbirajo podatki o izmerjenih hitrostih in številu kršitev, na podlagi katerih se pripravljajo analize in predlogi za izvedbo dodatnih ukrepov na cestah za izboljšanje prometne varnosti.

Glede na to, da je ravnanje otrok in mladostnikov velikokrat nerazumsko oziroma nepredvidljivo, saj ga usmerjata otroška radovednost in dogajanje v okolici, moramo biti nanje vozniki vedno bolj pozorni in jim iz previdnostnih ukrepov odstopiti prednost na prehodih za pešce, to pa je mogoče le ob doslednem upoštevanju omejitev hitrosti.

Verjamemo, da je opozarjanje voznikov k strpnejši vožnji ena pravih poti za zmanjšanje števila ali celo preprečevanje prometnih nesreč katerih razlog je neprilagojena hitrost in da bomo s skupnimi močmi uspešno prispevali k večji prometni varnosti in zadovoljstvu v prometu.