Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 2

JAVNA PREDSTAVITEV MODELOV VREDNOTENJA – Obvestilo

datum: 30.09.2019

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

JAVNA PREDSTAVITEV MODELOV VREDNOTENJA – Obvestilo

 

Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 V prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava (sejna soba) potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala dne 14.10.2019, od 10.00 do 13.00 v prostorih Mestne Občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

  • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ali skeniranega na elektronski naslov: obcina@vipava.si ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni občine;
  • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.