Na vsebino
Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 10

Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vipava za leto 2020

datum: 22.01.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

Glavni trg 15, 5271 Vipava

 

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št.  42/2011, 73/2014 in 20/2017)  in 8. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava (Uradni list RS št. 73/2019) je župan Občine Vipava sprejel

 

Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vipava za leto 2020

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za odmerno leto se revalorizira s količnikom, ugotovljenim na podlagi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin, za obdobje pred letom, za katero se nadomestilo odmerja, znaša 101,8.

2. člen

Ugotovi se, da na dan sprejetja tega sklepa revalorizirana mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Vipava za leto 2020 znaša 0, 0001964 EUR.

3. člen

Revalorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Vipava za leto 2020 se uporablja od 1. 1. 2020.

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Vipava.

 

Številka: 007-1/2019-2

Datum: 9.1.2020

 

Goran Kodelja

župan