Sklep o podrobnejši opredelitvi lokacij na katerih je prepovedano zbiranje ljudi