Na vsebino
Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 3

Namere o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo zemljišč

datum: 30.03.2020

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

 

Občina Vipava na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v zvezi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

 

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNIH MENJALNIH POGODB

 

Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, objavlja namere o sklenitvi neposrednih menjalnih pogodb.

Posamezne namere so v prilogi te objave.

Za menjavo nepremičnin bo sklenjena neposredna menjalna pogodba, in sicer po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

Podrobnejše informacije o predmetnih nepremičninah so na voljo na Občini Vipava, telefonska številka 05 36 43 420, elektronski naslov obcina@vipava.si, kontaktna oseba je direktor občinske uprave, Martin Čibej.

Župan Občine Vipava lahko postopke do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi brez odškodninske odgovornosti.

 

Datum:  25.3.2020

 

Župan

Goran Kodelja

 

 

Priloge: