Na vsebino
Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1

PRIZNANJA OBČINE VIPAVA ZA LETO 2020

datum: 24.04.2020

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

OBČINSKA UPRAVA

Glavni trg 15, 5271 Vipava

 

Številka:  

Datum:   22.4.2019

 

Na podlagi 8. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Vipava (Uradno glasilo 4/96, 5/2000,  45/2014 in 2/2018) občinska uprava Občine Vipava razpisuje

 

PRIZNANJA OBČINE VIPAVA ZA LETO 2020

Občina Vipava vabi posameznike, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti, da posredujejo predloge kandidatov za priznanja, ki jih podeljuje občina Vipava.

Priznanja, ki jih podeljuje občina Vipava, so sledeča:

PRIZNANJE OBČINE VIPAVA kot najvišje občinsko priznanje, se podeli posameznikom, podjetjem, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za njihovo življenjsko delo oziroma druge izjemne dosežke v dobrobit občine Vipava.

PLAKETA OBČINE se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in skupnostim, ki delujejo v dobrobit občine Vipava oziroma dosegajo vidne rezultate na športnem, kulturnem, humanitarnem, znanstvenem, gospodarskem in drugih  področjih.

NAZIV ČASTNI OBČAN se podeli osebi, katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na področjih človekove ustvarjalnosti oziroma osebi, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju občine Vipava.

Razpisni postopek:

Predlog kandidatov za priznanja lahko poda vsakdo. Kandidatura mora biti predložena v pisni obliki in vsebovati podatke o kandidatu in obrazložitev doseženih rezultatov.

Predlagatelj mora navesti za podelitev katerega izmed priznanj kandidata predlaga, in sicer:

  1. priznanje občine Vipava
  2. plaketa
  3. naziv častni občan

Predloge je potrebno oddati najkasneje do 4.5.2020 do 14.00 ure na naslov: Občina Vipava, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 15, 5271 Vipava s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIZNANJA 2020«.

Zaradi trenutne situacije lahko predloge pošljete po pošti ali jih pustite v poštnem nabiralniku na stavbi Občine Vipava.

Kontaktna oseba Občinske uprave za dodatne informacije je Martin Čibej, št. 05 36 43 420.

Lep pozdrav!

                                                                                                                Predsednik Komisije

                                                                                                                    Sonja Lukin, l.r.