Objava prejemnikov sredstev po izvedenem javnem razpisu za organizacijo kulturno, zabavnih in turističnih prireditev v občini Vipava v letu 2020

datum: 08.10.2020

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Objava prejemnikov sredstev po izvedenem javnem razpisu za organizacijo kulturno, zabavnih in turističnih prireditev v občini Vipava v letu 2020

Namenska sredstva je določil Občinski svet Občine Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto 2020 (Uradni list RS, št. 5/2020, 91/2020), na proračunski postavki »14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, SM14003 Kulturno zabavne in turistične prireditve« v višini 45.000,00 EUR.

V okviru poletnih prireditev:

 

Prejemniki:

Sredstva v €:

1.

TD Lahthieri

1.560,00

2.

GTD d.o.o.

2.164,40

3.

GTD d.o.o.

2.473,60

4.

GTD d.o.o.

2.473,60

5.

TD Podnanos

1.468,10

6.

KTŠD Zdravljica Lozice

2.319,00

7.

KD Planta

600,00

 

SKUPAJ

13.058,70

 

V okviru jesenskih prireditev:

 

Prejemniki:

Sredstva v €:

1.

TD Podnanos

500,00

2.

GTD d.o.o., za vse prireditve v okviru Vipavske trgatve

11.335,23

 

SKUPAJ

11.835,23