Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 4

Poziv k predlaganju kandidatov za člane Občinske volilne komisije Občine Vipava

datum: 30.12.2020

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Številka:  0410-1/2020-1

Datum:   29.12.2020

 

Občinskim svetnikom

Političnim strankam v občini

Krajevnim skupnostim

 

ZADEVA: Poziv k predlaganju kandidatov

 

Spoštovani!

Zaradi poteka mandata članov Občinske volilne komisije Občine Vipava, vas pozivamo, da najkasneje do srede, 13.1.2021 do 14.00 ure oddate svoje predloge kandidatov za:

  • Člane Občinske volilne komisije Občine Vipava

Skladno s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah sestavljajo občinsko volilno komisijo predsednik, trije člani in njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo osebe, ki imajo stalno bivališče v Občini Vipava. Izjemoma so  lahko to občani drugih občin, če v občini ni mogoče zagotoviti sodnika ali drugega diplomiranega pravnika, ki bi bil predsednik občinske volilne komisije oziroma njegov namestnik.

Predlog za imenovanje kandidatov mora vsebovati:

  • ime in priimek kandidata
  • naslov stalnega bivališča
  • izobrazbo
  • soglasje kandidata
  • kratka predstavitev kandidata

Predloge naslovite na naslov Občina Vipava, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 15, 5271 Vipava, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj - predlogi kandidatov VOLILNA KOMISIJA«.

Predlogom morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov.

Kontaktna oseba Občinske uprave za dodatne informacije je Martin Čibej, tel. št. 05 36 43 420.

Lep pozdrav!

 

                                                                                                       Predsednica Komisije

                                                                                                          Sonja Lukin, l.r.

PRILOGE: