Na vsebino
Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 14

Poziv k predlaganju kandidatov za člana Sveta zavoda CIRIUS Vipava (predstavnika Občine Vipava)

datum: 30.12.2020

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Številka:  014-32/2020-2

Datum:   29.12.2020

 

Občinskim svetnikom

Političnim strankam v občini

Krajevnim skupnostim

 

ZADEVA: Poziv k predlaganju kandidatov

 

Spoštovani!

 

Zaradi poteka mandata sedanjih članov Sveta zavoda CIRIUS Vipava, vas pozivamo, da najkasneje do srede, 13.1.2021 do 14.00 ure oddate svoje predloge kandidatov za:

  • člana Sveta zavoda CIRIUS Vipava (predstavnika Občine Vipava)

Predloge naslovite na naslov Občina Vipava, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 15, 5271 Vipava, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj - predlogi kandidatov CIRIUS«.

V zvezi s tem vam v prilogi pošiljamo poziv št. 031-2/2020/16 z dne 22.12.2020.

 

Predlogom morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov.

 

Lep pozdrav!

                                                                                                       Predsednica Komisije

                                                                                                          Sonja Lukin, l.r.

PRILOGE: