Na vsebino
Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4

Poziv k predlaganju kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novi Gorici

datum: 30.12.2020

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Številka:  700-1/2020-3

Datum:   30.12.2020

 

Občinskim svetnikom

Političnim strankam v občini

Krajevnim skupnostim

 

ZADEVA: Poziv k predlaganju kandidatov

 

Spoštovani!

 

Skladno s pozivom Višjega sodišča v Novi Gorici opr. št. Su 477/2020 z dne 26.10.2020 za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novi Gorici, vas pozivamo, da najkasneje do srede, 13.1.2021 do 14.00 ure oddate svoje predloge kandidatov za:

  • sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novi Gorici

Predloge naslovite na naslov Občina Vipava, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 15, 5271 Vipava, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj - predlogi kandidatov sodniki porotniki«.

V zvezi s tem vam v prilogi pošiljamo poziv sodišča št. SU 477/2020 z dne 26.10.2020 in priloge. Prosimo, da pri predlaganju upoštevate vse usmeritve in navodila, ki se nahajajo v priloženih dokumentih.

 

Lep pozdrav!

 

                                                                                                       Predsednica Komisije

                                                                                                          Sonja Lukin, l.r.

PRILOGE: