Na vsebino
Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18

Poziv k podajanju kandidatur članov Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije

datum: 14.01.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Številka:  013-17/2020

Datum:   14.1.2021

 

Občinskim svetnikom

Političnim strankam v občini

Krajevnim skupnostim

 

ZADEVA: Poziv k predlaganju kandidatov

 

Spoštovani!

 

Zaradi poteka mandata sedanjih članov Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) regije (v nadaljevanju RSR), ki izteče s koncem leta 2020, vas pozivamo, da najkasneje do ponedeljka, 18.1.2021 do 10.00 ure oddate svoje predloge kandidatov za:

  • člane Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) regije (predstavnika Občine Vipava)

Predloge naslovite na naslov Občina Vipava, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 15, 5271 Vipava, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj - predlogi kandidatov RSR«.

V zvezi s tem vam v prilogi ponovno pošiljamo poziv št. 400-1/2020-6 z dne 18.12.2020 s prilogami – obrazcem za oddajo kandidature in soglasjem kandidata h kandidaturi.

Kandidat je lahko le voljeni funkcionar.

 

Predlogom morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov.

 

Lep pozdrav!

 

                                                                                                       Predsednica Komisije

                                                                                                          Sonja Lukin, l.r.

PRILOGE: