20. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 22.02.2021

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

Številka: 0322-2/2021-1

Datum: 11. 2. 2021

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 27/2017), sklicujem

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 25. februarja 2021 ob 17. uri, v dvorani kulturnega doma Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava

2. Poročilo o izvajanju sklepov 19. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)

3. Sklep o potrditvi akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Občina Vipava (poročevalka: Barbara Repovš)

4. Sklep o pristopu Občine Vipava h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo (poročevalka: Barbara Repovš)

5. Vprašanja in pobude svetnikov

6. Stališče Nadzornega odbora Občine Vipava v zvezi s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Vipava za leto 2021 (poročevalec: Jože Žgur)

7. Rebalans št. 1 proračuna Občine Vipava za leto 2021, skrajšani postopek (poročevalec: Goran Kodelja)

8. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vipava, 1. obravnava  (poročevalka: Majda Sever)

9. Pravilnik o spremembah Pravilnika in merilih o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Vipava (poročevalka: Majda Sever)

10. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava (poročevalec: Jure Dolinar)

11. Sklep o začetku postopka priprave sprememb statuta Občine Vipava (poročevalec: Martin Čibej)

12. Seznanitev in razprava o osnutkih pokrajinske zakonodaje (poročevalec; Martin Čibej)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

Župan

Goran KODELJA, l. r.

 

 

 

Priloge:

- sejno gradivo

 

Vabljeni:

- ga. Barbara Repovš. Zavod za turizem Trg Vipava, k 3. in 4. točki