Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 6

Nadomestne volitve v svet Krajevne skupnosti Podnanos

datum: 09.04.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Številka: 0410-1/2021-1

Datum: 1. 4. 2021

 

OBČINA VIPAVA

        Župan

 

 

Na podlagi prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in četrtega odstavka 59. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 20/2017)

 

 

R A Z P I S U J E M

nadomestne volitve v svet Krajevne skupnosti Podnanos

 

1.

Nadomestne volitve petih članov oziroma članic sveta Krajevne skupnosti Podnanos se opravijo v nedeljo, 23. maja 2021.

 

2.

Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje petek, 9. april 2021.

 

3.

Mandatna doba članov sveta Krajevne skupnosti Podnanos, izvoljenih na nadomestnih volitvah na podlagi tega razpisa, bo trajala do prve seje sveta Krajevne skupnosti Podnanos, ki bo izvoljen na rednih lokalnih volitvah v letu 2022.

 

4.

Za izvedbo nadomestnih volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Vipava.

 

5.

Ta razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Goran Kodelja, l.r.

        župan

Priloga: