Na vsebino
Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 9

Objava prejemnikov sredstev za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v občini Vipava v letu 2021

datum: 03.06.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Objava prejemnikov sredstev za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v občini Vipava v letu 2021

 

Namenska sredstva je določil Občinski svet Občine Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/2021, 31/2021), na proračunski postavki »41200026  Transferi humanitarnim društvom, SM 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin« v višini 10.000,00 EUR.

Prijavitelj:

Višina  sredstev:

Društvo upokojencev Vipava

270,04

Društvo sladkornih bolnikov občin Ajdovščina in Vipava

641,35

Društvo invalidov Ajdovščina-Vipava

329,11

Društvo abstinent vipavske doline

388,18

Društvo ledvičnih bolnikov sevrnoprimorske regije

270,04

Sonček - Notranjsko društvo za cerebralno paralizo

354,43

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina

1434,60

Medgeneracijsko prostov. Društvo MORS

253,16

Karitas Vipavske dekanije

3713,07

Društvo šola zdravja, skupina Vipava

354,43

Škofijska karitas Koper, Skalniška 1, Solkan

464,13

Društvo za zdrave dojke, Tolmin

261,60

Društvo za psihosocialno pomoč Pluton

388,18

Varstveno delovni center Ajdovščina - Vipava

278,48

Društvo MOST

295,36

Društvo gluhih in naglušnih severne primorske

303,80

skupaj

10000

 

Namenska sredstva je določil Občinski svet Občine Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/2021, 31/2021), na proračunski postavki »411901 Regresiranje potovanj mladine, SM 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih« v višini 6.500,00 EUR.

Organizator letovanja otrok: 

Število prijavljenih na letovanje:

 

Planinsko društvo Podnanos

55

Območno združenje RK Ajdovščina

10

Košarkarski klub Vipava

40

Osnovna šola Draga Bajca Vipava

131

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina

66

Planinsko društvo Vipava

30

Škofijska Karitas Koper

30

SKUPAJ

362

       

Vsak organizator letovanja je za udeleženca letovanja upravičen do povrnitve 18,00 € pod pogoji, ki so bili navedeni v JR.