Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 4

Gradivo za pridobitev 1. mnenja nosilcev urejanja prostora na osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta -OPPN JUŽNA VOJAŠNICA - 1. del za naselje Vipava (EUP VI9 CU), ID akta 2004

datum: 27.09.2021

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Številka: 3503-12/2020-10

Datum: 27.9.2021
 

V skladu s 111. in 119. členom Zakona o urejanju prostora objavljamo:

Gradivo za pridobitev 1. mnenja nosilcev urejanja prostora na osnutek  Občinskega podrobnega prostorskega načrta -OPPN JUŽNA VOJAŠNICA - 1. del za naselje Vipava (EUP VI9 CU), ID akta 2004.

 

Sklep