Na vsebino
Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 5

Obvestilo - oddaja pobud za spremembo namenske rabe prostora možna še do vključno 5.11.2021

datum: 05.10.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

 

OBVESTILO

Občina Vipava za leto 2022  pripravlja celovito prenovo OPN Vipava (SD OPN 7) še na osnovi Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt-1.

Za pripravo osnutka skladno s 47. členom pa potrebujemo glede namena in potreb po spremembah in dopolnitvah OPN za fizične in pravne osebe vaše:

1. razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor (pobude za spremembo namembnosti namenske rabe ali prostorsko izvedbenih pogojev),

2. razpoložljive strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte.

Prosimo vas, da nam te potrebe posredujete na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Občine Vipava (Obrazec - POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA) v elektronski obliki po e-pošti, pisno po pošti ali ustno na zapisnik, vendar najkasneje do 5. 11. 2021. S tem datumom bomo zaključili sprejemanje vlog.

Pobuda za spremembo namenske rabe prostora

Obrazec - POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA

 

Lep pozdrav!