Na vsebino
Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4

Konservatorsko-restavratorski posegi na delih nepremičnih spomenikov v Vipavi

datum: 16.11.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

 

KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEGI NA DELIH NEPREMIČNIH SPOMENIKOV V VIPAVI

Občina Vipava je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna namenjenega za kulturo. Ministrstvo bo financiralo 96,53% celotne investicije.

Predmet javnega razpisa je bil razdeljen na dva sklopa. Občina Vipava se je prijavila na 'Sklop 2', katerega predmet je sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na delih nepremičnih spomenikov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, specifično pa za »konserviranje in restavriranje kiparskih umetniških del oz. dekorativne plastike ali muzejskih premetov«. Občina Vipava bo s pomočjo razpisa restavrirala dva spomenika, ki spadata v EŠD 7885: Vipava – Park Lanthierijeve graščine in sicer fontano v Parku Lanthieri ter 25 kipcev puttov, ki so postavljeni na robu Glavnega trga v Vipavi. S površin kamnitih elementov se bo odstranilo vse sekundarne obloge, manjše praznine oz. pomanjkljivosti se bo dopolnilo z modelirno maso, ki po osnovnih lastnostih ustreza kamnini. Na kamnitih elementih fontane se bo večje poškodbe nadomestilo z identičnim naravnim kamnom, vse kamnite elemente pa se bo tudi zaščitilo s hidrofobnim premazom.

 

Putti pred posegom / po posegu

PuttiPrejPotem