obvestilo - lokalne volitve 2002

datum: 16.09.2002

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Številka: 00608-1/02
Datum: 16.09.2002

Obvestilo -
lokalne volitve 2002

Spoštovane volivke in volivce obveščamo, da imajo možnost določati kandidate za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti s podpisovanjem (z zbiranjem podpisov). Druga oblika kandidiranja je določanje kandidatov političnih strank.

1.Kandidat volivcev za župana v občini Vipava mora imeti podporo najmanj 100 volivcev, ki imajo stalno bivališče v občini Vipava.

2.Kandidate za člane občinskega sveta v volilni enoti lahko določi skupina najmanj 15-ih volivcev, ki imajo stalno bivališče v volilni enoti.

Podporo kandidaturi (listi kandidatov) lahko da volivec na predpisanem obrazcu (ki je na voljo na Upravni enoti, Glavni trg 1, Vipava). Volivec mora obrazec podpisati neposredno pred uradno osebo.

3. Kandidate za člane svetov krajevnih skupnosti lahko določi skupina najmanj 10 volivcev, ki imajo stalno bivališče v posamezni KS.

Postopek je tu poenostavljen, saj podpore s podpisom ni potrebno dati neposredno pred uradno osebo. Volivec namreč da podporo s podpisom na seznamu (ki vsebuje nekatere osebne podatke). Ta seznam se pred vložitvijo kandidature preda Upravni enoti, da le-ta podatke na seznamu samo overi.
Vsi obrazci, ki se tičejo vložitve kandidatur (list kandidatov) Vam bodo na voljo brž ko nam bodo posredovani s strani Republiške volilne komisije.
V skladu z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov, ki ga je sprejela Republiška volilna komisija in Rokovnikom volilnih opravil za redne volitve članov svetov KS v občini Vipava je potrebno kandidature oz. liste kandidatov vložiti pri Občinski volilni komisiji, Glavni trg 15, Vipava, najkasneje do
16. oktobra 2002 do 19.00 ure.
Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo na tel.: 05 364 34 13, Helena Kobal.
Tajnica OVK
Helena Kobal, univ.dipl.prav.,l.r.