ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE VIPAVA ZA LETO 2006

datum: 06.10.2006

kategorija: Sklep občinskega sveta

Občinski svet Občine Vipava je na 32. redni seji, dne, 5. 10.2006, sprejel 2006-106_Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2006.