1. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 18.06.2007

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVADatum: 18.6.2007


Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št.: 55/2002)


sklicujem


1. izredno sejo Občinskega sveta, ki bo

v četrtek, dne 21. junija 2007 ob 17. uri,
v prostorih Občine VipavaPredlog dnevnega reda:

1. Potrditev DIP-a za obrtne cone V1, V2, V3
2. Potrditev DIP-a za kanalizacijo in čistilno napravo Slap
3. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Vipava za leto 2007- skrajšani postopek
4. Dopolnitve načrta razvojnih programov
5. Imenovanje predstavnika občine za skupščino KSD d.o.o. Ajdovščina


Vabljene vas prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.