Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v letu 2007

datum: 12.12.2006

kategorija: Sklep občinskega sveta

Župan Občine Vipava je dne 12. 12. 2006 sprejel 2006-138_Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v letu 2007.