INFORMACIJA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU 2007

datum: 18.07.2007

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Na osnovi 63. člena Zakona o javnih financah in 3. odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2007 (številka 410-0001/2007 z dne 6. 2. 2007) objavljenega v Urad. listu RS št. 16/2007, je župan dolžan poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Izvrševanje proračuna Občine Vipava je za prvo polletje 2007 prikazano za proračun občinske uprave in vseh enajst krajevnih skupnosti skupaj. Podatki o realizaciji so prikazani v poročilih:

- PRORAČUN OBČINE VIPAVA ZA LETO 2007 – SPLOŠNI DEL in
- bilanca odhodkov po institucionalni klasifikaciji za prvo polletje 2007.


INFORMACIJA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU 2007


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.