Sklic seje Odbora za gospodarstvo

datum: 04.09.2007

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
OBČINSKI SVET
ODBOR ZA GOSPODARSTVO
Predsedniksklicujem


sejo Odbora za gospodarstvo, ki bo

v ponedeljek, dne 10. septembra 2007 ob 19. uri, v prostorih Občine Vipava.Predlog dnevnega reda:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP v občini Vipava (poročevalec:Rafael Bizjak)
2. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2007 (poročevalec: Ivan Princes, Silvana Vitežnik)
3. Sklep o nasprotovanju gojenja gensko spremenjenih organizmov na območju občine Vipava (poročevalec: Sonja Lukin )
4 Čistilna naprava Podnanos - gradbeno dovoljenje
5. Razno


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.ODBOR ZA GOSPODARSTVO
Predsednik

Tomaž Vrčon, l. r.