ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE VIPAVA ZA LETO 2007

datum: 13.09.2007

kategorija: Sklep občinskega sveta


Občinski svet Občine Vipava je, na 9. redni seji, dne, 13. 9. 2007, sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2007.