2. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 24.09.2007

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVADatum: 24. 9. 2007


Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št.: 55/2002)


sklicujem


2. izredno sejo Občinskega sveta, ki bo

v četrtek, dne 27. septembra 2007 ob 17. uri,
v prostorih Občine VipavaPredlog dnevnega reda:

1. Pridobivanje koncesije za izgradnjo doma starejših v Vipavi (poročevalec: Ivan Princes)


RAZLOG ZA SKLIC SEJE: rok za prijavo na razpis za pridobitev koncesije se izteče v začetku novembra 2007, zato je ustrezne odločitve potrebno sprejeti čimprej.


Vabljene vas prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.