12. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava, bo v četrtek, 20. decembra 2007 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 17.12.2007

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 55/2002) sklicujem 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, bo v četrtek, 20. decembra 2007 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 01a_zapisnik 11, 01b_zapisnik 3 izrin 01c_zapisnik 4 izrObčinskega sveta Občine Vipava (poročevalec: Ivan Princes)
2. 02_poročilo o izvršenih sklepih(poročevalec: Jože Papež)
3. 03_Soglasje za povečan obseg sredstev za plače iz naslova delovne uspešnosti za Zdravstveni dom Ajdovščina(poročevalec: predstavnik ZD Ajdovščina)
4. 04_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP v občini Vipava– drugo branje (poročevalec: Rafael Bizjak)
5. 05_Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine Vipava – skrajšani postopek (poročevalec: Helena Kobal)
6. 06_Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Vipava– skrajšani postopek (poročevalec: Helena Kobal, Danilo Pudgar)
7. 07_Sklep o včlanitvi Občine Vipava v združenje občin Slovenije(poročevalec: Helena Kobal)
8. 08_Sklep o letnem programu športa v občini Vipava za leto 2008(poročevalec: Helena Kobal)
9. 09_Sklep o letnem kulturnem programu v občini Vipava za leto 2008(poročevalec: Helena Kobal)
10. Vprašanja in pobude svetnikovČlane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.