ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE VIPAVA ZA LETO 2006

datum: 20.04.2006

kategorija: Sklep občinskega sveta

Občinski svet Občine Vipava je na 29. redni seji, 20. aprila 2006, sprejel 2006-44_Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2006.