13. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava, bo v četrtek, 21. februarja 2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 15.02.2008

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 55/2002) sklicujem 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, bo v četrtek, 21. februarja 2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

Predlog dnevnega reda:
1. 01_Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava (poročevalec: Ivan Princes)
2. 02_Poročilo o izvajanju sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava(poročevalec: Jože Papež)
3. 03_Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu(poročevalec: vabljen - Martin Kopatin)
4. 04_Sklep o potrditvi povišanja cen pogrebnih storitev in letnih pristojbin(poročevalec: Jože Papež, Luka Jejčič)
5. 05_Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2008(poročevalec: Sonja Lukin)
6. 06_Cenik najemnin za nekmetijsko rabo za leto 2008(poročevalec: Sonja Lukin)
7. 07_Cenik za pripravo soglasij in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2008(poročevalec: Sonja Lukin)
8. 08_Cenik maloprodaje lesa na panju(poročevalec: Božidar Lavrenčič)
9. 09_Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina(poročevalec: Darko Rosa, Majda Sever)
10. 10_Sklep o imenovanju predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper policiste(poročevalec: Darko Rosa, Helena Kobal)
11. 11_Sklep o imenovanju predstavnika v organ odločanja LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa(poročevalec: Darko Rosa, Helena Kobal)
12. 12_Sklep o imenovanju kandidata v Nadzorni organ LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa(poročevalec: Darko Rosa, Helena Kobal)
13. Vprašanja in pobude svetnikovČlane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.