14. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava, bo v sredo, 19. marca 2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 10.03.2008

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 55/2002) sklicujem 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, bo v sredo, 19. marca 2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. 01_Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava(poročevalec: Ivan Princes)
2. 02_poročilo o izvršenih sklepih(poročevalec: Jože Papež)
3. 03_Sklep o cenah programov vrtca(poročevalec: vabljena – ga. ravnateljica Meri Uršič )
4. 04_Poročilo o delu CRP-TRG za leto 2007(poročevalec: Jože Člekovič)
5. Informacija o prodaji stare klavnice v Lanthieriju – obravnava sklepa UO Kmetijske zadruge Vipava (poročevalec: župan Ivan Princes)
6. 06_Soglasje k prenosu lastninske pravice v korist javnega zavoda(poročevalec: Helena Kobal)
7. 07_Informacija o gradnji krožišča v Vipavi(poročevalec: Jože Papež)
8. Vprašanja in pobude svetnikovČlane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.