Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008

datum: 11.07.2008

kategorija: Sklep občinskega sveta

Občinski svet Občine Vipava je, na 16. redni seji, dne, 10. 7. 2008, sprejel Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Vipava za leto 2008.