17. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava, bo v četrtek, dne 11. septembra 2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 06.09.2008

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 55/2002) sklicujem 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava bo, v četrtek, dne 11. septembra 2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1.Potrditev zapisnika 01a_seja 15 in 01b_seja 16 Občinskega sveta Občine Vipava (poročevalec: Ivan Princes)
2.02-poročilo o izvršenih sklepih(poročevalec: Jože Papež)
3.03_RODstatut(poročevalec: David Bratož, direktor RA ROD)
4.04_Jvojasnica(poročevalec: župan Ivan Princes, Marko Lavrenčič- Detajl d.o.o.)
5.05_Ravnanje z odpadki(poročevalec: Igor Madon, KSD d.o.o. Ajdovščina)
6.06_Pitna voda(poročevalec: Aleš Brecelj – KSD d.o.o. Ajdovščina)
7.07_Informacija-proračun(poročevalec: Silvana Vitežnik, Ivan Princes)
8.08_Sistemizacija– skrajšani postopek (poročevalec:Helena Kobal)
9.09_COSO(poročevalec: Božidar Lavrenčič)
10.10_plinovod (poročevalec: Božidar Lavrenčič, Jože Papež)
11.Vprašanja in pobude svetnikov


Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.