18. redna seja Občinskega sveta, bo, v četrtek, dne 27. novembra 2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 24.11.2008

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

18. redna seja Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 27. novembra 2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. 1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava (poročevalec: Ivan Princes)
2. 2. Poročilo o izvajanju sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava ter odgovori na pobude in vprašanja(poročevalec: Jože Papež)
3. 3. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina(skrajšani postopek) (poročevalec: Majda Sever)
4. 4. Sklep o pooblastitvi Občine Ajdovščina(poročevalec:Silvana Vitežnik, KSD d.o.o. Ajdovščina)
5. 5. Predlog Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2009 (prvo branje) (poročevalec: župan Ivan Princes, Silvana Vitežnik)
6 .6 .Informacija o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2008(poročevalec: Silvana Vitežnik, Ivan Princes)
7. 7. Sklep o izravnavi parcelne meje(poročevalec: Božidar Lavrenčič)
8. 8. Sklep o potrditvi DIP-a z analizo stroškov in koristi za operacijo Bela - po sledeh vode in kamna(poročevalec: Božidar Lavrenčič)
9. Vprašanja in pobude svetnikov


Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.