19. redna seja Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 18. decembra 2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 05.12.2008

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVADatum: 8. 12. 2008


Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 55/2002), sklicujem

19. redno sejo Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 18. decembra 2008 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava (poročevalec: Ivan Princes)
2. 2_Poročilo o izvajanju sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava ter odgovori na pobude in vprašanja (poročevalec: Jože Papež)
3. 4_Informacija o poteku gradnje centra starejših občanov Vipava(poročevalec: Franc Kopatin)
4. 5_Program dela s finančnim načrtom za leto 2009 za Lavričevo knjižnico Ajdovščina(poročevalec: Zdenka Žigon)
5. Informacija o osnutku OPN-ja (poročevalec: Vilijem Fabčič)
6. 6_Plan dela TRG-a Centra za razvoj podeželja Vipava za leto 2009(poročevalec: Jože Člekovič)
7. 7_Predlog Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2009_(drugo branje)(drugo branje) (poročevalec: župan Ivan Princes, Silvana Vitežnik)
8. 8_Soglasje k imenovanju gospe Bože Ferfolja za direktorico ZD Ajdovščina(poročevalec: Helena Kobal)
9. 9_Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava(poročevalec: Helena Kobal)
10. 10_Razrešitev člana delovnega telesa občinskega sveta(poročevalec: Helena Kobal)
11. Ceniki zakupnin (poročevalec: Helena Kobal)
12. Vprašanja in pobude svetnikov


Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.