23. redna seja Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 4. junija 2009 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 25.05.2009

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA

Datum: 25. 5. 2009

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 55/2002), sklicujem


23. redno sejo Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 4. junija 2009 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. 1_Potrditev zapisnika 22(poročevalec: Ivan Princes)
2. 2_Poročilo o izvajanju sklepov 22. redne seje OSOV(poročevalec: Jože Papež)
3. Program dejavnosti na Barnicah (poročevalec: Marjan Molek)
4. Letna poročila javnih zavodov:
4a. 4a_Osnovna šola Drago Bajc Vipava
4b. 4b_Razvojna agencija ROD
4c. 4c_Zdravstveni dom Ajdovščina
4d. 4d_Lekarna Ajdovščina
4e. 4e_Center za razvoj podeželja TRG Vipava
4f. 4f_KSD d.o.o. Ajdovščina
4g. 4g_Otroški vrtec Ajdovščina
4h. 4h1_Lavričeva knjižnica Ajdovščina (4h2_Lavričeva knjižnica Ajdovščina-VIPAVA, 4h3_Lavričeva knjižnica Ajdovščina-PODNANOS)
4i. 4i_Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
5. 5_Določitev in soglasja k delu plače za redno DU direktorjev JZ 2008 GSVV(poročevalec Majda Sever)
6. 6_Priznanja občine Vipava za leto 2009(poročevalec: Darko Rosa)
7. 7_Odlok o ZR proračuna OV za leto 2007(poročevalec: Silvana Vitežnik)
8. 8_Odlok o ZR proračuna OV za leto 2008(poročevalec: Silvana Vitežnik)
9. 9_Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mihaela in cerkve sv. Lovrenca na Erzelju za KSLP- skrajšani postopek (poročevalec: Vida Babič)
10. Vprašanja in pobude svetnikov

Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.