5. izredna seja Občinskega sveta, ki bo, v ponedeljek, 22. junija 2009 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava.

datum: 17.06.2009

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA


Datum: 16. 6. 2009


Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 55/2002), sklicujem

5. izredno sejo Občinskega sveta, ki bo, v ponedeljek, 22. junija 2009 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava.


Predlog dnevnega reda:
1. Občinski prostorski načrt – predstavitev dopolnjenega osnutka na podlagi prejetih smernic urejanja prostora (poročevalec: Viljem Fabčič)


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.