6. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 29.09.2009

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov
OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA

Datum: 29.9.2009

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 55/2002), sklicujem


6. izredno sejo Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, 1. oktobra 2009 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Soglasje k imenovanju direktorja Centra za razvoj podeželja TRG Vipava (poročevalec: Helena Kobal)
2. Prodaja nepremičnin (poročevalec: Ivan Princes)
3. Informacija o gradnji vodovoda Slap-Erzelj (poročevalec: Božidar Lavrenčič)
4. Predstavitev projekta in vsebina "Lanthieri" (poročevalec: Gvido Bratina, Milivoj Bratina)


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.


Razlog za sklic seje:
- Potrebno je soglasje občinskega sveta za direktorja TRG-a, ker je trenutno samo v.d.
- Gradnja vodovoda Slap-Erzelj se bo gradil sočasno s širokopasovnim omrežjem. Potrebno bo zagotoviti sredstva – potrebna seznanitev občinskega sveta.
- Informacija o vsebini projekta in arhitekturi v gradu Lanthieri s strani Politehnike in projektanta.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.