26. redna seja Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 17. decembra 2009 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 07.12.2009

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVADatum: 7. 12. 2009


Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 55/2002), sklicujem


26. redno sejo Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 17. decembra 2009 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

Predlog dnevnega reda:
1. 01_porocilo o izvrsenih sklepih (poročevalec: Jože Papež)
2. 02_Soglasje k statutu Razvojne agencije ROD(poročevalec: David Bratož)
3. 03_Odlok o turistični taksi v občini Vipava – prvo branje (poročevalec: Helena Kobal)
4. 04_ODLOK_O_PRORAČUNU_2010_merged – drugo branje (poročevalec: Ivan Princes, Silvana Vitežnik)
5. Informacija o direktorju zavoda Center za razvoj podeželja TRG Vipava in razpis za pridobitev sredstev (poročevalec: Ivan Princes)
6. Vprašanja in pobude svetnikov


Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.