27. redna seja Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 25. februarja 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 14.02.2010

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVADatum: 12. 2. 2010


Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 55/2002), sklicujem


27. redno sejo Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 25. februarja 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika zapisnik_25in zapisnik_26Občinskega sveta Občine Vipava (poročevalec: Ivan princes)
2. 2(poročevalec: Jože Papež)
3. 3(poročevalec: Slavko Breščak)
4. 4 – prvo branje (poročevalec: Slavko Breščak)
5. 5(poročevalca: Helena Kobal in Danilo Pudgar)
6. 6(poročevalka: Majda Sever)
7. 7(poročevalka: Majda Sever)
8. 8- drugo branje (poročevalka: Helena Kobal)
9. 9(poročevalec: Božidar Lavrenčič)
10. Informacija o zaporah hitre ceste Ajdovščina-Razdrto v primeru burje (poročevalec: Ivan Princes)
11. Vprašanja in pobude svetnikov


Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.