Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 8

28. redna seja Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 8. aprila 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 29.03.2010

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVADatum: 29. 3. 2010


Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 55/2002), sklicujem


28. redno sejo Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 8. aprila 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

Predlog dnevnega reda:
1. 1_Zapisnik 27. seje OS 25.2.2010.pdf(poročevalec: Ivan princes)
2. 2_Poročilo o izvajanju sklepov 27. seje.pdf(poročevalec: Jože Papež)
3. 3_PREDLOG ODLOKA o oskrbi s pitno vodo VIPAVA.pdf- drugo branje (poročevalec: Slavko Breščak)
4. 4_PREDLOG ODLOKA ODPADNA VODA VIPAVA.pdf– drugo branje (poročevalec: Slavko Breščak)
5. 5_Letna porocila zupan.pdf:
- 5_1GLASBENA SOLA - LETNO POROCILO 2009.pdf (5_11GLASBENA SOLA-LETNO POROCILO 2009-krajse.pdf)
- 5_2Lavričeva knjižnica-poslovno poročilo-krajše.pdf
- 5_3LEKARNA-POSLOVNO POROČILO 2009-krajše.pdf
- 5_4OSNOVNA SOLA VIPAVA-POSLOVNO POROCILO 2009-krajse.pdf
- 5_5POSLOVNO POROČILO - TRG leto 2009.pdf (5_51RACUNOVODSKO porocilo TRG VIPAVA doc-2009.pdf)
- 5_6VRTEC -POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009- 2.pdf
- 5_7ZDRAVSTVENI DOM - POSLOVNO POROČILO 2009 D+R.pdf
6. 6_Poročilo o izgradnji Centra za starejše Pristan - ob koncu gradnje 16 03 2010.pdf(poročevalec: Franc Kopatin)
7. Ceniki zakupov (poročevalka: Helena Kobal)
- 7_1Cenik najemnin za nekmetijsko rabo za leto 2010.pdf
- 7_2Cenik najemnin za kmetijska zemljišča za leto 2010.pdf
- 7_3Cenik za pripravo soglasij in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2010.pdf
8. 8_Sklep o prodaji parcele št. 248-1 k.o. Vipava.pdf(poročevalec. Ivan Princes)
9. 9zr2009 (poročevalka: Silvana Vitežnik)
10. Vprašanja in pobude svetnikovČlane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.