28. redna seja Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 8. aprila 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 29.03.2010

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVADatum: 29. 3. 2010


Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 55/2002), sklicujem


28. redno sejo Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 8. aprila 2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

Predlog dnevnega reda:
1. 1_Zapisnik 27. seje OS 25.2.2010.pdf(poročevalec: Ivan princes)
2. 2_Poročilo o izvajanju sklepov 27. seje.pdf(poročevalec: Jože Papež)
3. 3_PREDLOG ODLOKA o oskrbi s pitno vodo VIPAVA.pdf- drugo branje (poročevalec: Slavko Breščak)
4. 4_PREDLOG ODLOKA ODPADNA VODA VIPAVA.pdf– drugo branje (poročevalec: Slavko Breščak)
5. 5_Letna porocila zupan.pdf:
- 5_1GLASBENA SOLA - LETNO POROCILO 2009.pdf (5_11GLASBENA SOLA-LETNO POROCILO 2009-krajse.pdf)
- 5_2Lavričeva knjižnica-poslovno poročilo-krajše.pdf
- 5_3LEKARNA-POSLOVNO POROČILO 2009-krajše.pdf
- 5_4OSNOVNA SOLA VIPAVA-POSLOVNO POROCILO 2009-krajse.pdf
- 5_5POSLOVNO POROČILO - TRG leto 2009.pdf (5_51RACUNOVODSKO porocilo TRG VIPAVA doc-2009.pdf)
- 5_6VRTEC -POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009- 2.pdf
- 5_7ZDRAVSTVENI DOM - POSLOVNO POROČILO 2009 D+R.pdf
6. 6_Poročilo o izgradnji Centra za starejše Pristan - ob koncu gradnje 16 03 2010.pdf(poročevalec: Franc Kopatin)
7. Ceniki zakupov (poročevalka: Helena Kobal)
- 7_1Cenik najemnin za nekmetijsko rabo za leto 2010.pdf
- 7_2Cenik najemnin za kmetijska zemljišča za leto 2010.pdf
- 7_3Cenik za pripravo soglasij in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2010.pdf
8. 8_Sklep o prodaji parcele št. 248-1 k.o. Vipava.pdf(poročevalec. Ivan Princes)
9. 9zr2009 (poročevalka: Silvana Vitežnik)
10. Vprašanja in pobude svetnikovČlane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.